Afscheidsspeech voorzitter COGEM in 2013

In zijn afscheidsspeech gebruikt de voorzitter van de COGEM elementen uit het gedachtegoed van Corona en roept op te waken tegen de verdinglijking van het levende. cogem-afscheidspeech-21-november-2013-eindversieDownload