Het voorstel van Stichting Corona vervat in de brief van Arie Bos van 4 januari 2016 om het microbioom meer bij de risicobeoordeling van GGOs te betrekken is eerst van een advies voorzien door Bureau GGO van het RIVM op 4 maart 2016 waarna de staatssecretaris van IenM, Sharon Dijksma, op 16 maart 2016 Stichting Corona io heeft geantwoord.

IMG_20200402_0001