In dit rapport wordt voor het eerst een analyse gemaakt van de eigen aard (telos) van landbouw huisdieren en gewassen en hoe daarmee om te gaan bij het streven naar maximaal economisch nut dat de landbouwsector hiermee wil realiseren.