De voorloper van Stichting Corona heeft zich vanaf 2015 ingezet voor het vragen van erkenning van het belang van het microbioom bij de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (GGOs) door de overheid. In een brief aan de COGEM op 30 april 2015 is gevraagd hier meer onderzoek aan te doen. https://www.stichtingcorona.nl/nieuws/mailverkeer-met-de-cogem-over-onderzoek-naar-rol-microbioom-9-juni-2015/ Daarop is op 4 januari 2016 door ons een brief hierover gestuurd aan de toenmalige staatssecretarissen Dijksma (IenM), van Dam (LNV) en minister Schippers (VWS) met een kopie aan de overheidsadviesorganen en de Tweede Kamer. https://www.stichtingcorona.nl/nieuws/brief-van-4-januari-2016-aan-bewindslieden-over-rol-microbioom-bij-risico-beoordeling-van-ggos Dit was aanleiding voor een adviserende brief van E. van Schie (bureau GGO) van het RIVM aan staatssecretaris Dijksma op 4 maart 2016, waarna staatssecretaris Dijksma, mede namens staatssecretaris van Dam op 14 maart 2016 heeft geantwoord met een copie aan de relevante adviesorganen (Gezondheidsraad, COGEM, RIKILT) en de Tweede Kamer. De strekking van het standpunt van de overheid was dat het microbioom al bij de risico beoordeling betrokken wordt. Op 3 november 2016 hebben wij op dit regeringsstandpunt gereageerd met de constatering dat hiervan ons nog geen voorbeelden bekend waren en dat er een noodzaak is nader onderzoek naar dit onderwerp te doen. Ook misten wij de expliciete reactie van de minister van VWS. https://www.stichtingcorona.nl/nieuws/reactie-van-3-november-2016-op-de-brief-van-de-regering-van-14-maart-2016-over-rol-microbioom-bij-risicobeoordeling-ggos/ Daarop heeft namens minister Schippers de heer M. Beens op 20 januari 2017 gereageerd. https://www.stichtingcorona.nl/nieuws/antwoord-m-c-beens-van-vws-van-20-janauri-2017-over-microbioom-en-samenwerking-ctgb-en-cogem/ . Op 27 januari 2017 hebben wij bij de minister van VWS erop aangedrongen tot een gezamenlijk risicobeoordeling van de Ctgb en COGEM te komen om bepaalde risico’s meer integraal te bezien. https://www.stichtingcorona.nl/nieuws/brief-aan-minister-vws-van-27-januari-2017-over-gezamenlijke-risicobeoordeling-ggos-inclusief-rol-microbioom-door-ctgb-en-cogem/ Op 2 februari 2017 is de problematiek in het Algemeen Overleg Biotechnologie van de Tweede Kamer met de regering kort aan de orde geweest, waarin het regeringsstandpunt werd bevestigd.

Het eindresultaat is in ieder geval dat het microbioom nu expliciet wordt meegenomen bij de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen.