Handling Tensions between Natural and Utility Purpose of Farm Animals and Crop Plants is gepubliceerd in: Sustainability, 2019, 11, p.1019-1033. Dit artikel analyseert de eigen doelgerichtheid van planten en dieren, hun telos, het nut dat de mens vanuit economische motieven aan gedomesticeerde planten en dieren oplegt, en hoe deze beide doelen met elkaar in relatie kunnen worden gebracht. Zie voor artikel http://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1019/pdf