Diederick Sprangers

De geschiedenis herhaalt zich. De nieuwe gentechmethoden, CRISPR voorop, maar ook de andere genome editing technieken, zoals ze genoemd worden, worden stuk voor stuk gepatenteerd door de grote agrochemische bedrijven, die ze op planten en dieren willen loslaten. Zeker bij CRISPR is dat een beetje vervelend voor al die mensen die roepen dat deze techniek zo goedkoop en eenvoudig is dat ook kleine bedrijven en eigenlijk iedereen met een kleine beurs haar zelf kan toepassen. Maar wie sinds de jaren zeventig ziet wat genetische manipulatie inhoudt en wat ermee gedaan is, ziet de geschiedenis zich nu herhalen – ook in de eigendomsstrijd over de technologie.

Patent cartel for the large companies Introduction of genome editing accelerates process of market concentration in breeding