Onderwerpen waaraan Corona werkt:

  • Genetisch gemodificeerde dieren en planten
  • Respectvolle landbouw en veeteelt
  • Respectvol omgaan met de bodem
  • Bewuster omgaan met euthanasie
  • Correspondentie met regering en Tweede Kamer over de rol van het microbioom bij de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (GGOs).

De groep vroeg 4 januari 2016 in een brief aan het Kabinet en de Tweede Kamer om meer aandacht voor het microbioom (het geheel van micro-organismen op de huid en in de ingewanden van mensen en dieren) bij het beoordelen van de risico’s van de genetische modificatie praktijken. De regering gaf 14 maart 2016 aan dit reeds te doen, al was de groep daar tot op dat moment niet van gebleken. Maar het betekende in ieder geval dat dit voortaan wel zal gebeuren. In 2015 had de groep al, tevergeefs, een onderzoeksvoorstel “Heeft GM-voedsel invloed op het microbioom?” aan de COGEM gedaan.

  • Openbare discussiemiddag ‘Respect voor wat wij eten, omgaan met de spanning tussen natuurlijke aard en menselijk nut van landbouwhuisdieren en cultuurgewassen’

Later dat jaar, 7 oktober 2016, organiseerde de groep samen met de Iona Stichting en met steun van de Stichting Triodos Foundation in Den Haag een discussiemiddag over haar manifest ‘Respect voor wat wij eten, omgaan met de spanning tussen natuurlijke aard en menselijk nut van landbouwhuisdieren en cultuurgewassen’. Aan deze middag deden o.a. Marianne Thieme (PvdD) en Herman Wijffels mee en namen ca. 100 bezoekers deel. Op basis van de commentaren werd het gedachtengoed omgezet in een Engelstalig wetenschappelijk artikel.

Deelnemers aan de discussiemiddag Respect voor wat wij eten, 7 oktober 2016